Business Card

13/09/2016 16:22

Danh thiếp là một thách thức thú vị đối với các nhà thiết kế, bởi công việc của họ là sáng tạo bên trong một khuôn giấy có ranh giới thực sự thay vì thiết kế trên những khổ giấy có giới hạn thoải mái hơn rất nhiều. Hầu như các nhà thiết kế đều phải tuân thủ một kích thước nhất định được quy chuẩn đối với card visit bao và bên trong thiết kế là tập hợp những thông tin cụ thể của một cá nhân hay một công ty nào đó. Tuy nhiên, những thiết kế card visit đều phải đảm bảo rằng phần thiết kế không bị quá tải khiến lấn át những khoảng trông dành cho phần thông tin dẫn đến việc cung cấp thông tin của khách hàng thiếu chính xác và không đầy đủ.  Lời khuyên thực sự đến từ các nhà thiết kế chuyên nghiệp là" Hãy sử dụng các hạn chế thành lợi thế của bạn".

 

 

Hãy chú trọng về việc sử dụng màu sắc, hình dạng, khoảng trắng và sự thống nhất trong tổng thể với các biểu tượng của doanh nghiệp.  Hãy chú ý phần chữ trên thẻ sao cho người nhận có thể dễ dàng nắm bắt thông tin và phải đảm bảo đó là một font chữ dễ đọc, ngoài ra bạn có thể thêm vào thẻ những điểm đặc biệt khiến thiết kế bắt mắt hơn mà không làm mất đi những thông tin liên lạc chính của cá nhân hay doanh nghiệp đó.

Thong ke